Du är här: Hem > Om oss

”Form följer funktion”

Den stora kostnaden när det gäller byggande ligger framåt i tiden, efter att objektet tagits i bruk. Det handlar om sådant som objektets kvalitet, och hur väl det fungerar för sina behov på lång sikt. Därför är principen att formen följer av funktionen vägledande för oss. Ett tänkande som präglar alla delar av vår verksamhet; vi ser alltid en inspirerande utmaning i att skapa goda och välfungerande lösningar utifrån beställarens behov och önskemål. Och vi förenar inom företaget en bred erfarenhet med en stark känsla för att arbeta noggrant och kostnadsmedvetet,

Vi arbetar huvudsakligen inom följande områden

 • Arkitektur
 • Inredning
 • Byggnadsteknik
 • Projekteringsledning
 • Byggkontroll
 • Entreprenadbesiktningar
 • Kontrollansvarig enl. PBL
 • Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS U
 • Certifierad Sakkunning tillgänglighet
 • Företaget har ett kvalitets- och miljösystem anslutna till ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.
 • Cad-ritningar upprättas i program AutoCad Architecture, AutoCad Revit Architecture resp. AutoCad Revit Structure.
 • Vi har konsultansvarsförsäkring i Folksam.
 • Vi har samarbetsavtal med tekn. dr. Nils Olsson beträffande statiska konstruktioner samt med AD Arkitektkontor beträffande A.

 

Referensanläggningar, ett urval bland de projekt vi projekterat och som är pågående eller slutförda inom de senaste  åren.

 • Ås nya skola, nybyggnad A
 • Särskilt boende Svenstavik, ombyggnad A+K
 • Särskilt boende Gäddede, nybyggnad A+K
 • Förskola på Frösön, 8 avd. nybyggnad A+K
 • Åre Nationalarena, nybyggnad A+K
 • Särskilt boende, Skogsbruksvägen Östersund 64 lägenheter nybyggnad A+K
 • Hackås skola, nybyggnad A+K
 • Mediacenter vid Skidstadion Östersund A
 • Förskola i Funäsdalen A
 • Förskola i Östersund A