Erfarna arkitekter & konstruk­törer

Månsson & Hansson i Östersund

Vi är det lilla företaget som med vår långa erfarenhet levererar många tjänster inom arkitektur och byggteknik. 

Månsson & Hansson har nästan 50 års erfarenhet av arkitektur och byggteknik

Snart 50 års erfarenhet av arkitektur och byggteknik

Det lilla företaget med stor kompetens

År 1971 valde sju medarbetare att starta eget inom byggteknik, när ett stort konsultföretag bestämde sig för att lägga ner sin verksamhet i Östersund. När Åke Månsson började 1985 utökades kompetensen även med arkitektur. Antalet ägare minskade och 1988 bytte vi namn till ”Månsson & Hansson AB”. Idag står Åke Månsson och Per Hansson som ägare till företaget, söner till två av de ursprungliga grundarna.

Företaget har en lång historia vilket har gett en stark kontinuitet. Det har bidragit till att vi idag har goda och långsiktiga kundrelationer. 

Vi siktar idag vidare mot vårt 50-årsjubileum och att förvalta och fördjupa den kunskap som vi samlat på oss under årens lopp.

Du kan vara trygg med vår kvalitet

Vi på Månsson & Hansson har en stark känsla för att arbeta noggrant och kostnadsmedvetet. Vi har kvalitets- och miljösystem anslutna till ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018.