Arkitektur, konstruktion
& bygg­teknik

Vi hjälper dig med ditt projekt

Vi tar fram kostnadseffektiva, produktionsvänliga byggnader som är uppskattade av slut­användaren. Vi erbjuder även tjänster som kontrollansvarig och sakkunnig inom tillgänglighet.

Månsson & Hanssons arkitekter och konstruktörer tar fram ritning för din byggnad

Gå från idé till färdig byggnad

Kostnadseffektivt, produktionsvänligt och uppskattat

Arkitektur & konstruktion

Hos oss kan du få hjälp med ritningar och projektering av nybyggnads-, ombyggnads- och tillbyggnadsprojekt. Våra tjänster innefattar bland annat förstudier, utredningar, skisser, ritningar, beskrivningar och beräkningar. Oavsett om du ska söka bygglov, skicka ut ett förfrågningsunderlag eller om du behöver färdiga bygghandlingar kan du vända dig till oss.

Vi arbetar efter principen ”form följer funktion” och ser alltid en inspirerande utmaning i att skapa goda och välfungerande lösningar utifrån beställarens behov och önskemål. Med vår breda kompetens skapar vi förutsättningar för ett kostnadseffektivt och produktionsvänligt byggprojekt. Vi projekterar utifrån användarvänlighet och genomförbarhet utan att göra avkall på det estetiska.

Vi arbetar inom följande områden

  • Arkitektur
  • Konstruktion
  • Byggnadsteknik
  • Förstudier och utredningar
  • Ritningar och beskrivningar
  • Inredning
  • Färgsättning
  • Certifierad Sakkunning tillgänglighet
  • Kontrollansvarig enl. PBL
  • Entreprenadbesiktningar

Kontroll­ansvarig

Vi hjälper dig med bygglov och regler

Vid nästan alla byggprojekt krävs det, enligt Plan- och bygglagen, en certifierad kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvarige ska vara en oberoende länk mellan byggnadsnämnden och byggherren. KA följer med genom hela projektet och kontrollerar att bygglovet följs samt att gällande regler efterlevs. Anlita din kontrollansvarige hos oss!

Kontakta Per Hansson

Certifierad kontrollansvarig

Certifierad sakkunnig tillgänglighet

Byggnader för alla

Enligt FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska alla kunna delta i samhället på lika villkor. Svenska lagar och regler bygger på konventionen och ställer krav på utformning av byggnader och platser. Kommuner kan kräva att byggprojekt granskas av en certifierad sakkunnig inför bygglov och startbesked.

En sakkunnig inom tillgänglighet kan hjälpa dig med intyg, utlåtanden och besiktningar både tidigt i projekten, men också i ett senare skede när ett enkelt avhjälpt hinder ska åtgärdas. Hos oss på Månsson & Hansson hittar du Jämtlands enda certifierade sakkunniga av tillgänglighet.

Kontakta Katarina Zickerman

Certifierad sakkunnig tillgänglighet